Latest Posts Under: מעקות

מעקות זכוכית

מעקה הוא אלמנט מודרני בולט במערכי תכנון של בנייה ואדריכלות. באמצעות המעקה ניתן לתת מענה על דרישות בטיחות ולייצר שקיפות ופתיחות גם בשטחים ציבוריים. מעבר לכך, המעקה פופולארי בקרב בעלי בתים פרטיים המעוניינים ליהנות מיתרונות אסתטיים ומעשיים. כיום אפשר ליישם מעקות זכוכית בכל גודל או עובי ולהבטיח מראה דקורטיבי יוצא דופן. על מנת ליישם מעקות זכוכית יש צורך בשמירה על כללי בטיחות וזהירות. כללים אלו הם חלק בלתי נפרד מהשימוש במשטחי זכוכית רגישים ושבירים, אולם מטרתם היא גם להבטיח את התקנה מהירה ויעילה של המעקה. את המעקות נהוג להתקין בשלבי הגמר של הבנייה, אך יש… Read Article →

Scroll To Top